Miért a Repertoártól?

Mert 14 éve foglalkozunk fellépésekkel. Így pontosan tudjuk, hogy milyen elvárások vannak és ezeknek maximálisan megfelelünk.

Árakról

A megjelölt árak listaárak. Több szolgáltatás megrendelése esetén nem csak a kiszállási díjon spórolhat, hanem további kedvezményeket is tudunk biztosítani.

Fellépőkről

Minden fellépőnkkel hosszú évek óta együtt dolgozunk ezzel biztosítva az elvárt színvonalat. Egy-egy fellépőnk önállóan is tevékenykedik, de a mi árainknál nem dolgoznak olcsóbban. Egyszerűen azért, mert mi mindent leszervezünk és van akiknek évente közel száz fellépést is biztosítunk.

Szerződés / Számla

Minden megrendelésről kivétel nélkül szerződést kötünk (igen még a 10 ezer Ft-os megrendelésről is), illetve minden esetben számlát adunk (ha az ügyfél nem kér, akkor is!)

ÁSZF

 

  1. Érdeklődés, Megrendelés, Szerződéskötés

A megrendelés weboldalunkon keresztül bármely üzenetküldő form segítségével megkezdhető.
Az alábbi információkat praktikus megadni a gyors ügymenet érdekében:

– Időpont
– Helyszín
– Választott szolgáltatás
– Szolgáltatás időintervalluma

A Megrendelőlap elküldésével a Megbízó érdeklődési vagy rendelési szándékát fejezi ki.

Az érdeklődés megérkezését követően a Megbízott írásban visszaigazolja az érdeklődést valamint részletes árajánlatot küld a kapott információk alapján. Az árajánlat elfogadása valamint a számlázási adatok megadása után a visszaigazolásban hivatalosan vállalja a feladatot. Minden megbízásról külön szerződés készül.

2.Módosítás, lemondás

Módosítás a Megrendelő részéről a rendezvény előtt 24. óráig lehetséges kizárólag írásban a következmények figyelembe vételével (pl. növekszik vagy csökken a megbízási díj). 24 órán belüli változtatást a Megbízott nem köteles elfogadni.

Ha a fellépő művész/művészek váratlan betegsége vagy a helyszínre történő utazás közben történt elháríthatatlan akadály vagy ok (vis major) következtében marad el az előadás, akkor a Megbízott – a Megrendelő ez irányú kérése esetén – a Felek által megállapodott új időpontban köteles az előadást megtartani. Ebben az esetben az előadás új időpontját 3 hónapon belül kell meghatározni. A felek kijelentik, hogy vis major esetén semmilyen jogcímen nem élnek követeléssel a másik felé.

  1. Árképzés

A Megbízott a szolgáltatásait – a gyerekek életkorát figyelemben tartva – csomagokba rendezte és ezek árait internetes honlapján közzétette (egyedi igények esetén egyedi az árképzés is). Az árak a csomag leírásában szereplő időtartamban a munka költségeit illetve az ezzel kapcsolatos kellékek és költségek díját fedezik a vidéki kiszállási díjat azonban nem, Budapesten pedig a kiszállás díjtalan. Alapesetben azt az árat kell megfizetni, ami a megrendelés napján a weblapon feltüntetett érvényes árlistában szerepel. A Megbízott fenntartja a jogot az árváltoztatásra. Cégek, intézmények esetén a rendezvény adatai alapján egyedi árral számolunk és a weblapon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. Továbbá egyedi szerződéskötést igényel.

A munkadíjon felül csak a Vidéki megrendelés esetén a Megbízott a távolsággal arányosan változó, oda-vissza alapon kiszállási díjat kér, mely összeg tartalmazza a kiszállás tényleges díjait (üzemanyag, amortizáció, autópálya-használat, sofőr). Ez az összeg minden esetben egyedi, melyről a Megbízó pontos tájékoztatást kap.

3.1 Kuponok, kedvezmények, utalványok

Nyereményjáték, ajándékutalvány, kupon esetén a kedvezmény készpénzre nem váltható.

4.Teljesítés

A Megbízott vállalja, hogy az előadás előtt szerződésben meghatározott idővel megjelenik, és a műsort/műsorokat a megállapodott időpontban az arra alkalmas állapotban és jelmezben a rendezvény helyén az előadást megkezdi.

Ha az előadást a Megbízott megkezdi, de külső okok miatt (pl. áramszünet, elháríthatatlan külső körülmény,eső stb.) nem tudja befejezni, illetve az előadást az említett okokból kifolyólag el sem tudja kezdeni, úgy a Megbízottat a rendelésben megállapodott  összeg 100%-a illeti.

A Megbízottnak a műsoros előadás megtartásához az alábbi technikára van szüksége:

– Tükörrel és működő képes csappal ellátott zárható helység (öltöző).

– 230 V Áramforrás

A Megbízott által kért berendezéseket a Megbízó a műsoros előadáshoz térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.

A Megbízó a Megbízottat nem akadályozhatja az illúzió létrehozásában, azaz nem kényszerítheti arra, hogy inkognitóját ( polgári nevét, arcát, kellékeit, valódi haját..stb) a rendezvény ideje alatt a gyerekek szeme láttára felfedje, a jelmezét megbontsa (pl. le kell vennie a bohóc cipőt).

Amennyiben a fentieknek megfelelően a Megbízottnak a munkája ellehetetlenül, jogában áll a szolgáltatás teljesítését azonnal felfüggeszteni és a helyszínt elhagyni, viszont a Megbízót ebben az esetben is 100%-os fizetési kötelezettség terheli!

5.Fizetés

A rendezvény teljes vállalási díját a Megbízott a megrendelés visszaigazolásában valamint szerződésben rögzíti. A díjat számla ellenében (0% Áfa) a műsor után közvetlenül készpénzben esedékes kifizetni. Intézmények illetve Cégek esetében lehetőség van utalásos fizetésre is, de ez külön megállapodást képez. Az utalás időben való sikeres teljesítéséhez szükséges információk és dokumentumok bekérése a megrendelő felelőssége a műsor/szolgáltatás dátuma előtt, a szerződéskötéssel egy időben.

  1. Jogok és adatkezelés

A Megbízó és a Megbízott a műsoros előadásról fotót, ill. videofelvételt készíthet, melyet a műsor dokumentálásához, és egy későbbi műsoros előadás promotálásához felhasználhat. Amennyiben ehhez a Megrendelő nem járul hozzá, úgy erről írásban előre értesíti a Megbízó a Megbízottat.

A Megbízott kijelenti, hogy a megrendeléssel vagy regisztráció során a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki, hacsak erre jogszabály vagy bíróság nem kötelezi. Ezeket az adatokat elsősorban a megrendelés teljesítése érdekében illetve a felek közti kapcsolattartásra, másodsorban saját promóciójára használja fel!

Az érdeklődés elküldésével az érdeklődő hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címre a Megbízott hírlevelet küldjön. Amennyiben a továbbiakban ezt a szolgáltatást nem kéri, a hírlevél alján elhelyezett linkre kattintva vagy írásban jelezheti tiltó szándékát, melyet a Megbízott köteles figyelembe venni és a megadott adatokat köteles törölni!

Az Megbízó által a megrendelés során átadott adatokat a Megbízott részéről kizárólag a feladat végrehajtásával megbízott jogi vagy természetes személyek ismerhetik meg és kizárólag a feladat elvégzése érdekében szükséges mértékben.

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) továbbá az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.