Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

1. Érdeklődés, Megrendelés, Szerződéskötés

A megrendelés weboldalunkon keresztül bármely üzenetküldő form segítségével megkezdhető. Az alábbi információkat praktikus megadni a gyors ügymenet érdekében:

– Időpont
– Helyszín
– Választott szolgáltatás
– Szolgáltatás időintervalluma

A Megrendelőlap elküldésével a Megbízó érdeklődési vagy rendelési szándékát fejezi ki.

Az érdeklődés megérkezését követően a Megbízott írásban visszaigazolja az érdeklődést valamint részletes árajánlatot küld a kapott információk alapján. Az árajánlat elfogadása valamint a számlázási adatok megadása után a visszaigazolásban hivatalosan vállalja a feladatot. Minden megbízásról külön szerződés készül. A szerződés életbelépése csak akkor történik meg, ha mind a két fél az az a Megbízó és a Megbízott is aláírja és vagy lepecsételi azt.

 

2. Módosítás, lemondás

A megrendelés módosítása: A Megbízó vagy a Megbízott a rendezvény előtt 24. óráig teheti meg  kizárólag írásban a következmények figyelembe vételével (pl. növekszik vagy csökken a megbízási díj). 24 órán belüli változtatást a Megbízott nem köteles elfogadni.

A szerződés felmondása :

A szolgáltatást megelőzően 10 nappal következmény nélkül felmondható. A szolgáltatást megelőző 5 napon belüli lemondás esetén a lemondó fél a teljes fellépti díj felét, 2 napon belüli lemondáskor a teljes összeget köteles fizetni kártérítésként. Születésnapi buliknál az Ünnepelt vagy családtagja megbetegedése esetén a fentebb megnevezett 24. óráig lehetséges következmények nélkül felmondani a szerződést,  kizárólag írásban. Ha a szolgáltatás időben való megkezdése vagy kivitelezése váratlan betegség vagy a helyszínre történő utazás közben történt elháríthatatlan akadály vagy ok ( vis major )  következtében marad el vagy késik, akkor a Megbízó semmilyen jogcímen nem élhet kárpótlási követeléssel a Megbízott felé.

 

3. Árképzés

A Megbízott a szolgáltatásait – a gyerekek életkorát figyelemben tartva – csomagokba rendezte és ezek árait internetes honlapján közzétette (egyedi igények esetén egyedi az árképzés is). Az árak a csomag leírásában szereplő időtartamban a munka költségeit illetve az ezzel kapcsolatos kellékek és költségek díját fedezik a vidéki kiszállási díjat azonban nem, Budapesten pedig a kiszállás a legtöbb esetben díjtalan. Alapesetben azt az árat kell megfizetni ami a megrendelés napján a weblapon feltüntetett érvényes árlistában szerepel. A Megbízott fenntartja a jogot az árváltoztatásra. Cégek, intézmények esetén a rendezvény adatai alapján egyedi árral számolunk és a weblapon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. Továbbá egyedi szerződéskötést igényel.

A munkadíjon felül csak a Vidéki megrendelés esetén a Megbízott a távolsággal arányosan változó, oda-vissza alapon kiszállási díjat kér, mely összeg tartalmazza a kiszállás tényleges díjait (üzemanyag, amortizáció, autópálya-használat, sofőr). Ez az összeg minden esetben egyedi, melyről a Megbízó pontos tájékoztatást kap.

 

3.1 Kuponok, kedvezmények, utalványok

Nyereményjáték, ajándékutalvány, kupon esetén a kedvezmény készpénzre nem váltható. Kuponokat csak a kuponkód alapján tudjuk beváltani.

 

4. Teljesítés

A Megbízott vállalja, hogy a szolgáltatás előtt a szerződésben meghatározott időpontban megjelenik, és a szolgáltatást/szolgáltatásokat a megállapodott időpontban az arra alkalmas állapotban és jelmezben a rendezvény helyén megkezdi.

Ha a szolgáltatás elkezdődik, de külső okok miatt (pl. áramszünet, elháríthatatlan külső

körülmény, eső stb.) nem lehet befejezni, illetve az említett okokból kifolyólag el sem lehet kezdeni, úgy a Megbízottat a fent szereplő összeg 100%-a illeti.

A Megbízottnak a Színpadi Bohóc és Színpadi Bűvész műsorok megtartásához szüksége van:

Kulccsal zárható öltözőre.

– USB port csatlakozási lehetőséggel ellátott zenelejátszóra.

– Rendezvény méretéhez igazodó teljesítményű hangosításra.

– Mikroportra.

A Megbízott által kért berendezéseket a Megbízó a rendezvény időtartamára térítés mentesen rendelkezésre bocsátja. A Megbízó tudomásul veszi, amennyiben a fent említett berendezések bármelyike hiányzik, abban az esetben csökken a műsor élvezeti értéke. Megbízó nem akadályozhatja a szolgáltatás illúziójának létrehozását, azaz nem kötelezhet az inkognitó ( polgári név, arc, valódi haj..stb) felfedésére. Továbbá nem kötelezhet a szolgáltatás ideje alatt az emberek szeme láttára, jelmez megbontására (pl. le kell venni a cipőt). Amennyiben így a szolgáltatás kivitelezése sérül vagy ellehetetlenül, úgy a szolgáltatás azonnal és végérvényesen felfüggesztésre kerül, viszont a Megbízót ebben az esetben is 100%-os fizetési kötelezettség terheli. 

 

5. Fizetés

A rendezvény teljes vállalási díját a Megbízott a megrendelés visszaigazolásában előre közli, valamint szerződésben rögzíti.. A díjat számla ellenében (0% Áfa) a műsor után közvetlenül készpénzben esedékes kifizetni. Intézmények illetve Cégek esetében lehetőség van utalásos fizetésre is, de ez külön megállapodást képez. Az utalás időben való sikeres teljesítéséhez szükséges információk és dokumentumok bekérése a megrendelő felelőssége a műsor/szolgáltatás dátuma előtt, a szerződéskötéssel egy időben.

Minden szerződésben feltüntetjük a pontos fizetési határidőt. Amennyiben a Megbízó a szerződésben megnevezett módon és időben nem egyenlíti ki a számlát, abban az esetben a Megbízottat napi 1000 Ft késedelmi díj illeti, melyet a kötbérrel terhelt összeg beérkezésekor kiegészítő számlával igazol.

 

6. Jogok és adatkezelés

A Megbízó és a Megbízott a műsoros előadásról fotót, ill. videofelvételt készíthet, melyet a műsor dokumentálásához, és egy későbbi műsoros előadás promotálásához felhasználhat. Amennyiben ehhez a Megrendelő nem járul hozzá, úgy erről írásban előre értesíti a Megbízó a Megbízottat.

A Megbízott kijelenti, hogy a megrendeléssel vagy regisztráció során a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki, hacsak erre jogszabály vagy bíróság nem kötelezi. Ezeket az adatokat elsősorban a megrendelés teljesítése érdekében illetve a felek közti kapcsolattartásra, másodsorban saját promóciójára használja fel!

Az érdeklődés elküldésével az érdeklődő hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címre a Megbízott hírlevelet küldjön. Amennyiben a továbbiakban ezt a szolgáltatást nem kéri, a hírlevél alján elhelyezett linkre kattintva vagy írásban jelezheti tiltó szándékát, melyet a Megbízott köteles figyelembe venni és a megadott adatokat köteles törölni!

Az Megbízó által a megrendelés során átadott adatokat a Megbízott részéről kizárólag a feladat végrehajtásával megbízott jogi vagy természetes személyek ismerhetik meg és kizárólag a feladat elvégzése érdekében szükséges mértékben.

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) továbbá az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.